Thông . Vlog | Màn đá bóng nhẹ và màn troll nhẹ của thông🔰Facebook của thông:https://m.facebook.com/thong.cao.3762584?ref=bookmarks

🔰Fanfage:https://m.facebook.com/Th%C3%B4ng-Vlog-108296277479425/?ref=bookmarks

🔰Màn khởi động nhẹ với trái bóng của thông
Và màn troll nhẹ của thôi
Chúc các bạn xem video thật vui vẻ nha

🔰Nguồn nhạc của #thong_vlog

🔰Music provided by NoCopyrightSounds
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
🔰 Music provided by TheFatRat
https://www.youtube.com/user/ThisIsTheFatRat

5 thoughts on “Thông . Vlog | Màn đá bóng nhẹ và màn troll nhẹ của thông”

Leave a Comment