31 thoughts on “Review bá đạo – Các thuật ngữ mới trong bóng đá hiện đại”

  1. pogba mà nghệ sĩ nhân dân à nên nhớ nguoi ta vô đich wc rùi nha mấy thằng vn mới nsnd ví dụ bùi tiến dũng văn toản …. vn đá như cức mà nói pogba là nsnd

    Reply

Leave a Comment