ពិធីហែរជំនូនពីមុន Vs ពិធីហែរជំនូនឥឡូវ troll by bro samnabសួស្តីអ្នកទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ CHANNEL BRO SAMNAB នៅក្នុង CHANNEL របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទធ្វើ VIDEO អំពី GAME
សូមចុច subscribe ម្នាកមួុយផង
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCPBfWlIoAElG_Z0DVJpaPVg/
video នេះ គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ដើម្បីឪ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាលេងកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែគាំទ្រ CHANNEL មួយនេះផង សូមអរគុណ។

Hi everyone, welcome to CHANNEL BRO SAMNAB on my CHANNEL Yes, I just made a VIDEO about GAME for all to watch and I hope you all still support this CHANNEL Well, thank you. ពិធីហែរជំនូនពីមុន Vs ពិធីហែរជំនូនឥឡូវ troll by bro samnab
សុំអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុង video នេះផងបាទបើពេញចិត្តនៅ video នេះ កុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីអោយខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើ video បន្តបន្ទាប់ទៀត។សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ។

3 thoughts on “ពិធីហែរជំនូនពីមុន Vs ពិធីហែរជំនូនឥឡូវ troll by bro samnab”

Leave a Comment