സെവൻസ് മൈദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലേക്ക് | Anas Edathodika Malayalam | Normal Slang— We Hope You Enjoy The Video —

FOLLOW US ON TIKTOK : https://vm.tiktok.com/bn9Mwt/

FOLLOW US ON INSTAGRAM : https://instagram.com/sports_cave_youtube?igshid=gtd6aqer5fue

𝗗𝗢𝗡’𝗧 𝗙𝗢𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗧𝗢 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 𝗨𝗦 !

𝙻𝙸𝙺𝙴
𝚂𝙷𝙰𝚁𝙴
𝙲𝙾𝙼𝙼𝙴𝙽𝚃

NOTWITHSTANDING THE PROVISIONS OF SECTIONS 106 AND 106A, THE FAIR USE OF A COPYRIGHTED WORK, INCLUDING SUCH USE BY REPRODUCTION IN COPIES OR PHONORECORDS OR BY ANY OTHER MEANS SPECIFIED BY THAT SECTION, FOR PURPOSES SUCH AS CRITICISM, COMMENT, NEWS REPORTING, TEACHING (INCLUDING MULTIPLE COPIES FOR CLASSROOM USE), SCHOLARSHIP, OR RESEARCH, IS NOT AN INFRINGEMENT OF COPYRIGHT.

THIS VIDEO AND OUR YOUTUBE CHANNEL IN GENERAL MAY CONTAIN CERTAIN COPYRIGHTED WORKS THAT WERE NOT SPECIFICALLY AUTHORIZED TO BE USED BY THE COPYRIGHT HOLDER(S), BUT WHICH WE BELIEVE IN GOOD FAITH ARE PROTECTED BY FEDERAL LAW AND THE FAIR USE DOCTRINE FOR ONE OR MORE OF THE REASONS NOTED ABOVE.

IF YOU HAVE ANY SPECIFIC CONCERNS ABOUT THIS VIDEO OR OUR POSITION ON THE FAIR USE DEFENSE, PLEASE CONTACT US AT sportscave351@gmail.com SO WE CAN DISCUSS AMICABLY.  THANK YOU.

________________________________________________________________________________________ I must state that NO way shape or form am i intending to infringe the copyright holder . It’s all used under fair use .It was used for entertain my viewers . It’s all used for some acceptable reasons . If you have something against my content,please contact me .Do not make as scene ! ________________________________________________________________________________________

All rights to : UEFA, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, FIFA, Major League Soccer, MLS, LaLiga

All Rights Reserved ®

“Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.” All rights to: UEFA ,Ligue 1. Video Will Be Removed If Requested By The Copyright Owner BUT PLEASE Do not Remove The Video Because It Affects Me And My Subscribers.

tags:-
kerala football, kerala football viral video, kerala football tournament, kerala football live, kerala football skills, kerala football match, kerala football announcement, kerala football song, kerala football academy, kerala football khela, kerala football team, kerala football player, kerala football academy selection 2019, kerala football malayalam, malayalam football commentary, malayalam football status, malayalam football announcement, malayalam football, malayalam football skills, malayalam football songs, malayalam football short film, malayalam football whatsapp status, malayalam football movie, malayalam football troll videos, malayalam football channel, malayalam football trolls, malayalam football training, malayalam football comedy, indian super league, indian super league live, indian super league 2019, indian super league 2020, indian super league point table, indian super league final, indian super league football, indian super league football live, indian super league song, indian super league 2019 live, indian super league highlights, indian super league 2016, indian super league live match, indian super league 2020 live, kerala blasters, kerala blasters live match today, kerala blasters vs hyderabad fc, kerala blasters vs atk, kerala blasters song, kerala blasters vs odisha, kerala blasters news, kerala blasters vs northeast united, kerala blasters vs goa, kerala blasters vs bangalore highlights, kerala blasters vs jamshedpur, kerala blasters offside trap, kerala blasters vs chennai, kerala blasters hume goals, indian football team, indian football, indian football match, indian football skills, indian football song, indian football player, indian football team qualified for fifa 2022, indian football team vs barcelona, indian football news, indian football league, indian football league game, indian football team skills, indian football fans, indian football captain

44 thoughts on “സെവൻസ് മൈദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലേക്ക് | Anas Edathodika Malayalam | Normal Slang”

 1. ഒന്നു പോടോ 7s ൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് എന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ 7s ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ അതു മലപ്പുറം ടിം അല്ല
  പിന്നെ മലപ്പുറക്കാർക്ക് ഒരു വിചാരം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നത് അവർ മാത്രന്ന് എന്ന നിങ്ങൾ മാത്രം അല്ല മലബാർ ൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു പോലെ ആണ്
  പിന്നെ അനസ് മലപ്പുറത്തിന്റെ മാത്രം അല്ല ഇന്ത്യന്റെത ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോര നമുടെതുമാണ്
  അല്ലാതെ നി പറയുന്ന മാതിരി മലപ്പുറത്തിന്റെ ചോര ഒന്നു പോടോ 😎😎😏

  Reply
 2. ഒന്നു പോടോ 7s ൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് എന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ 7s ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ അതു മലപ്പുറം ടിം അല്ല
  പിന്നെ മലപ്പുറക്കാർക്ക് ഒരു വിചാരം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നത് അവർ മാത്രന്ന് എന്ന നിങ്ങൾ മാത്രം അല്ല മലബാർ ൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു പോലെ ആണ്
  പിന്നെ അനസ് മലപ്പുറത്തിന്റെ മാത്രം അല്ല ഇന്ത്യന്റെത ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോര നമുടെതുമാണ്
  അല്ലാതെ നി പറയുന്ന മാതിരി മലപ്പുറത്തിന്റെ ചോര ഒന്നു പോടോ 😎😎😏

  Reply

Leave a Comment