ഫ്രീകിക്കിന്റെ രാജാവ് Freak Beckham | Birthday special david beckham| Football Malayalam | ASI talksdavid beckham is a professional football player who played for England national team and many european clubs

birthday special video for david beckham

like and support our facebook page below
https://www.facebook.com/ASI-TALKS-sports-media-104415081260398/

follow and support our insta :https://www.instagram.com/asitalkssports?r=nametag

#football #birthdays #soccer malayalam

watch full video in our new youtube channel ASI talks sports media

14 thoughts on “ഫ്രീകിക്കിന്റെ രാജാവ് Freak Beckham | Birthday special david beckham| Football Malayalam | ASI talks”

  1. Happy birthday David beckam .what a player …no more words to describe his legendary….he flew in football grounds like a real expert…..David you are not only legend but also the beauty of football..

    Reply
  2. David Beckham, അതെനിക്ക് ഒരു ഹരമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴവില്ലാറ്ന്ന ഒരുകുട്ടം ഫ്രീകിക്കുകൾ ഞാൻ നന്നായി ആസ്വദിച്ചിരുന്നു.
    The Freaken Beckham ന് ജന്മദിനാശംസകൾ 🤘💞💞💞

    Reply

Leave a Comment