*പ്രതിസന്ധികളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയവന് തന്റെ തുണയായി കിട്ടിയ അർജന്റീന…

*പ്രതിസന്ധികളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയവന് തന്റെ തുണയായി കിട്ടിയ അർജന്റീനിയൻ സുന്ദരി♥* #ജോർജിനാ_ റോഡ്രിഗസ്❤️❤️ *ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യവതികളായ പത്നിമാരുടെ നിരയിൽ നിങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ്..* *കാരണം, നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ കാലം എഴുതി വെച്ചത് തോൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇതിഹാസത്തിന്റെ നാമം ആയിരുന്നു.👑💖😍*
▪️
▪️
▪️ #footy #futbol #footballcleats #footballmatch
#footballhighlights #footballgame #soccergame
#soccerhighlights #soccergirls #soccermemes
#soccertricks #soccerfan #soccernews #soccerlove
#nikesoccer #sport #soccerball #nikefootballtrainingcenter

3 thoughts on “*പ്രതിസന്ധികളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയവന് തന്റെ തുണയായി കിട്ടിയ അർജന്റീന…”

Leave a Comment