കഠിനാധ്വാനവും ആത്‌മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാൽകീഴിലാക്കിയവൻ…. …

കഠിനാധ്വാനവും ആത്‌മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാൽകീഴിലാക്കിയവൻ….👑👑⚡ ചത്താലും തോറ്റു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചവൻ 🔥അർജന്റീനയുടെ മായാജാലക്കാരൻ.. 💫🤩😍🤗
@leomessi ▪️
▪️
▪️
▪️
@rono_maniac
▪️
▪️
▪️
▪️ #footy #futbol #footballcleats #footballmatch
#footballhighlights #footballgame #soccergame
#soccerhighlights #soccergirls #soccermemes
#soccertricks #soccerfan #soccernews #soccerlove
#nikesoccer #sport #soccerball #nikefootballtrainingcenter

 

23 thoughts on “കഠിനാധ്വാനവും ആത്‌മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാൽകീഴിലാക്കിയവൻ…. …”

Leave a Comment